CA07_1600x780.jpg

    Połączenie mechanizmu ząbkowanego i ciernego

    Mechanizmy do regulacji podłokietników

Home  > Produkty > Mechanizmy > Mechanizm CA 07

Mechanizmy do regulacji podłokietników
Ząbkowane / Cierne 

 
 

Mechanizm CA 07

Połączenie mechanizmu ząbkowanego i ciernego
  • blokada położenia w dowolnej pozycji
  • precyzyjne ustawienie dzięki pozycjom co 7,5°
  • utrzymanie pozycji dzięki zapadkom
  • łatwa korekta pozycji w dowolnym momencie dzięki mechanizmowi ciernemu
  • zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki czemu funkcja nie ulega uszkodzeniu
  • możliwość dowolnej konfuguracji przez zastosowanie z kątownikiem i płaskownikem